کاربرد پشم سنگ در کشت هیدروپونیک

پشم سنگ ایران
اصلی ترین اشکال در یک سیستم یک طرفه انست که کود اسراف میشود .به طور عموم در میزان 15 تا 20 درصد از محلول مغذی بکارگرفته شده.و این میزان زیادی نیست جهت کنترل محلول غذایی که ممکن میباشد همانگونه که تکنولوژی در دسترس قرار میگیرد ازمایش کردن جایگزین سازی منحصر به فرد محلولهای مغذی مجوز داده میشوند. یک سیستم چرخشی که یک سیستم تغذیه ی معتدلانه را ایجاد میکنند بدون اتلاف ممکن خواهد بود.در حال حاضر این تکنولوژی بسیار پیچیده و گران است.

طبق تحقیقات انجام شده بوسیله ی گرودان امروزه سیستم چرخشی دوستدار طبیعت (حفظ محیط زیست) بصورت گران به طور استثنایی در اروپا در حال استفاده شدن است اما سریع در جهان در حال منتشر شدن می باشند . پرورش دهنده مصرف کننده از سیستم گردش اکثرا ٌ تصمیم میگیرد که اب زهکشی را سترون نماید قبل از فرستادن مجدد ان به گیاه . یکی از دو نحوه یاد شده اکثرا مصرف میشوند :گندزدایی کردن یا گندزدایی منطقه
یک محصول تاک مانند از قبیل گوجه فرنگی میتواند میزان قابل تذکر ی از ماده ی غذایی را در طول یک روز دفع نماید .در یک سیستم ابکشی ضایعات ,پرورش دهنده میتواند تغذیه را افزایش دهد و مطمئن باشد یک که یک محلول مغذی نرمال به محصول او در حال رسیدن است.
کنترل در همه محلول مغذی در یک سیـستم لایه ای
روش عملی جهت كم شدن تجمع نمک در لایه انست که میزان محلوال که از لایه میگذرد را افزایش دهید . همان گونه که یک گیاه بیرون می اید , اب را دفع می نماید و پشت سر , نمکها را باقی میگذارد .بکار بردن محلول کود بیشتتر در هر بار ابیاری گیاهان مطمئن میسازد که این نمکها شسته شده شوند.اگر(EC) ضریب هدایت یا انتشار در لایه باشد , شما ممکن است که از صافی بگذرانید تا 50 درصد از اندازه ی را که شما در هر بار ابیاری اضافه کرده بودید.

به عنوان یک قانون سائیدگی ابیاری باید کوتاه و مکرر باشد.به جهت اینکه سطح محلول مغذی در لایه در ظرفیت زمین حفظ شود. برای پشم سنگ از نوع گردان , این ممکن است تا 20 بار در هر روز افزایش یابد.تعداد دفعات ابیاری کردن در هر روز به محیطی که گیاه در معرض ان است بستگی دارد. در روز گرم افتابی یا روزی که رطوبت هوا کم باشد ,گیاه به تعداد دفعات بیشتر ابیاری نیاز خواهد داشت. در شرایط ابری یا رطوبت زیاد , جاهایی که گیاه به میزان خیلی تعرق نمی نماید تعداد دفعات ابیاری ممکن است 5 یا حتی یکبار در روز باشد .
مدت زمان هر بار ابیاری میزان شستشوی مواد از خاک پس EC موجود در قطعه (پشم سنگ) باید .2 تا .5 cm/mmhos بیشتر از انچه در قطعه بکار رفته است باشد . از صافی گذشتن 20 درصد در هر ابیاری سطح مناسب کود در هر لایه را ناشی می شود .اما دوباره این (فرایند)بستگی به ان دارد که چقدر گیاهان تعرق میکنند.

میزان مایعی که بواسطه شستشو از خاک میگذرد افزایش می یابد با کاهش EC در قطعه ی (پشم سنگ)در حالی که میزان کمی از شستشوی مایع از خاک بطور معمول در EC های خیلی در قطعه ی (پشم سنگ)ناشی می شود .کنترل مناسب دسترسی به اب و کود در به میزان اعلی رساندن محصول حساس است.در اکثر مسائل ساختمان (سازمان) پشم سنگ یا سیستم افزایش لایه برای محصولات درختی ساده مقرون به صرفه است .سیـستم ابیاری خودش یک سیسـتم ابیاری قطره ای آسان است با ظرفیت قطره چکانی 2 لیتر در هر ساعت یک حالت قطره چکانی برای هر گیاه.
محلول های مغذی با استفاده از یک افشانک دو سره تانک متمرکز کننده کود تامین میشوند. با دانستن تغلیظ بیکربنات سدیم اب تصفیه نشده شما , بین 5.5 تا 6.0 است. بخاطر داشته باشید که با اهمیت است که اقدام بکنید که اب تصفیه نشده ی شما انالیز شود.پس یک فرمول تعدیل شده ی مناسب میتواند از این امیختگی حاصل شود.زمانگیری ابیاری میتواند انجام شودتوسط ‌ی چسباندن ساده‌ی تایمر به شیر یا ورودی استوانه ای در خطوط تغذیه کردن گیاه تنظیم کننده های ابیاری همین طور در دسترس هستند .برای سیـستم در حال افزایش پشم سنگ مصرف از سیـستم کنترل ابیاری ممکن است .این سینی اندازه اب قطعه ی پشم سنگ ماشه ی سلاح چکاندن و ابیاری را بطور غیر مستقیم اندازه گیری می نماید . در زمان ی که سطح قطرات زیر میزان تنظیم شده است .این سیسـتم بطور اتوماتیک اب را بر طبق نیاز گیاه تهیه می نماید و با دادن زمان بیشتر به فرد (افزایش دهنده) تا صرف مدیریت محصولات نماید .
چیدمان دقیق گلخانه به کالاها افزایش یافته بستگی دارد.اصولا زمین بطور مناسب با لایه های چندگانه ی سفید وسیاه پوشیده شده است .تخته های پشم سنگ در ردیف ها قرار گرفته اند.حفره هایی برای گیاهان در پلاستیکهای بریده شده اند که پشم سنگ را احاطه کرده اند.و قطره چکانها در حفره ها قرار گرفته اند..سیـستم ابیاری به جریان می افتد پشم سنگ با محلول مغذی پر می شوند.جوانه ها روی صفحات قرار میگیرند درزهای زهکشی در صفحات بریده میشوند.. هم چنین در طبقات پلاستیکی نیز بریده میشوند.فاکتور کلیدی در مدیریت سیـستم اندازگیری PH EC در طول روز تغییر کنند.تجمع نمکها در صفحات ورقه ای پشم سنگ انگونه که در قبل توضیح داده شد مدیریت میشوند.در انتها رشددهنده احساس ی حاصل می نماید برای اینکه محصول چقدر ماده ممغذی استفاده می نماید و چطور PH وEC تغییر می نماید او میتواند زیادی و زمان ابیاری را قبل از این تغییرات تنظیم نماید .
پشم سنگ لایه ی غیر الی است .همچنان که شنها , ماسه ها , سنگ مروارید ها هستند . ویژگی اصلی این این گروه از لایه ها انست که انها ظرفیت جابجایییون مثبت کمتری را دارند.و انها ساختار خودشان در مدت زمان زیاد حفظ میکنند . اصولا در ظرفیت زمین , پشم سنگها اب بیشتر در هر واحد اندازه , نسبت هب دیگر لایه های غیر الی حفظ میکنند و پس یک ظرفیت حفاظتی عالی دارند. ذخیره یبیشتر از یک محلول مغذی به همراه زهکشی عالی , باعث می شود پشم سنگها به عنوان یک لایه ی غیر الی آسان تر بکار برده شوند.
لایه های الی مانند کود , خالک اره و غیره میتوانند معین ات نگه داشتن و ازاد کردن اب را بصورت عالی در خود داشته باشند. مهمترین اشکال این مواد انست که انها در طول مدت زمانی از هم متلاش ی و تجزیه میشوند. همانگونه که فرایند تجزیه ومتلاش ی شدن این مواد انجام می شود ظرفیت نگهداری اب در این لایه ها تغییر می نماید . پس فرد پرورش دهنده نه تنها از افزایش گیاه مطلع باشداما همچنین تغییرات در لایه باید مورد توجه قرار گیرد.برای پرورش دهنده گانی که با هیدروپونیک یا تغذیه ی مایعی (از طریق محلول) تجربه ای ندارند.
لایه های الی (ارگانیک)ممکن است در مقایسه با لایه های غیرالی آسان تر یاد گرفته شوند..لایه های ارگانیک بخصوص کودها میزان ظرفیت جابجایی یونهای مثبت را داشته باشند.این (ویژگی) به پرورش دهنده میزان ی پوشش حفاظتی در مساوی تغییرات محلول مغذی در محوطه ریشه میدهد.
این ممکن است به پرورش دهندگان کمک کند تا مواد مغذی را مدیریت کنند.دیگر امتیاز بیشتر پوششهای الی انست که انها مقرون به صرفه هستند . اما پرورش دهنده باید همواره هزینه را با کارایی بازده محصول عادی نماید .لایه های بر پایه هیدروکربن بصورت گستره ای بکار گرفته شده اند..ظرفیت مراقبت اب در این لایه ها میتواند بسیار خوب باشد.طول عمر انها اصولا خوبتر از لایه های الی (ارگانیک) است .اما انها به وفور لایه های غیر الی نیستند. عدم پذیرش وسیع این پوشش ممکن است به خاطر قیمت ان باشد.


اقامت در هتل‌های فوق‌العاده و کمیاب، آرزوی تمام گردشگران و جهانگردان می باشد. به همین خاطر است که می‌توان در سراسر جهان، هتل‌هایی را مشاهده کرد که تا مدت‌ها، امتیازشان مد نظر همگان باشد. در این مطلب مجموعه‌ای از برترین‌های صنعت هتل داری که به ترین های هتل داری معروف هستند را به شما معرفی می کنیم هتل,مشهد,هتل آپارتمان:
1- بزرگترین هتل جهان:

هتل هلیا مشهد
این هتل با 6 هزار و 118 اتاقی که دارد اولین هتل جهانی در پاهانگ مالزی است و از نظر تعداد اتاق بزرگترین هتل جهان است. این هتل که از دو ساختمان کنار هم تشکیل شده است هر ساختمان آن 28طبقه، 11 رستوران و تعدای کافه دارد. این مجموعه در سال 2000 ساخته شد و تا سال 2008 زمانی که هتل پالاتزیو در لاس وگاس ساخته شد بزرگترین هتل جهان از نظر وسعت بود هتل,مشهد,هتل آپارتمان .

هتل
2- قدیمی‌ ترین هتل جهان:

هتل هوشی ریوکان در شهر کوماتسوی ژاپن با 1300 سال سابقه، قدیمی ‌ترین هتل جهان نام گرفته است. هتلی با 100 اتاق که هنوز هم نمایی از طرح های قدیمی خود را حفظ کرده است. هتل,مشهد,هتل آپارتمان از نکات جالب درباره این هتل، مدیریت انحصاری آن است که 46 نسل از یک خانواده را شامل می‌شود.

هتل
3- بلندترین هتل جهان:

برج رز که در شهر دبی در امارات متحده عربی قرار دارد همزمان به عنوان بلندترین ساختمان جهان و بلندتزین هتل جهان شناخته می شود. در ابتدا قرار بود ارتفاع این برج 380 متر باشد اما با نظر مهندسین ارتفاع آن تا 333 متر کاهش یافت. ساخت این مجموعه از سال 2004 شروع شد و در سال 2007 به پایان رسید. قبل از ساخت این هتل عنوان بلندترین هتل جهان متعلق به برج العرب با ارتفاع 321 متر و ساختمان هتل ریونگیونگ در پیون یانگ کره شمالی با ارتفاع 330 متر بود. نکته ی جالب این که در سال 2007 زمانی که ساخت این هتل به پایان رسید تا ماه دسامبر 2009 این هتل افتتاح نشد.

هتل
4- گران ترین هتل جهان:

سونا، باشگاه ژیمناستیک ، حوض آبگرم ، رستوران های چند منظوره ، تخت خواب های متحرک ، فواره های داخل ساختمان، اتاق رسانه ، استخر خصوصی با نمای شهر و ... امکاناتی هستند که این هتل ارائه می دهد. هزینه ی اقامت در یکی از اتاق های معولی این هتل بیش از 40 هزار دلار برای یک شب است و تنها افراد ثروتمند در آن اقامت می کنند. اقامت در اتاق های مخصوص با امکانات ویژه چیزی در حدود 100 هزار دلار خرج بر می دارد.

هتل
5- سردترین هتل جهان:

اتاق هایی از یخ و برف، مزین به اشیاء و مجسمه‌های یخی، هتل یوکاسجاروی ( Juakksjarvi) سوئد را به عنوان سردترین هتل جهان معروف کرده است. فضاهای سرد این مجموعه تنها به اتاق‌های آن ختم نمی شود، صومعه‌ای یخی مخصوص ازدواج و مراسم غسل تعمید نیز از بخش‌های ویژه آن به شمار می‌رود که تا به امروز مراسم گوناگونی در ان اجرا شده است. در رستوران این هتل نیز، غذاهای محلی سوئدی و اسکیموها را برای مشتریان خود فراهم می‌کند. سفرهای تفریحی با اسنو موبایل و سورتمه از دیگر بخش‌های سرگرم کننده این هتل‌ها به شمار می‌رود.

هتل
6- زشت ترین هتل جهان:

بر اساس نظر کارشناسان، گردشگران و پاسخ نظر سنجی ها هتل ریونگ یونگ در کره ی شمالی زشت ترین هتل جهان است. نمای خاکستری رنگ این هتل و شکل عجیب آن دلیل اصلی کسب عنوان زشت هتل جهان برای این هتل است. این هتل 105 طبقه دارد و ارتفاع آن به 330 متر می رسد اما با این حال به عنوان بلندترین هتل جهان شناخته نمی شود. از سال 2008 یک بازسازی عظیم بر روی این هتل در جریان است و مسئولان این هتل امیدوارند که عنوان زشت ترین هتل جهان را از دست بدهند.

هتل
7- کوچک ترین هتل جهان:

جزیره ی ال هیرو کوچک ترین و دورافتاده ترین جزیره ی جزایر قناری است. هتل پونتا که در این جزیره قرار دارد به عنوان کوچک ترین هتل جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. اندازه و مکان این هتل که بر روی یک جزیره ی آتش فشانی قرار دارد هر گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد.


SEO چیست؟

شنبه 19 دی 1394 09:54 ق.ظ

عنوان درس: SEO چیست؟

مقالات سئو
هدف درس: این درس، فعلاً درسی مستقل است ولی در آینده، بخشی از مجموعه دروس تجارت الکترونیک در متمم خواهد بود. آشنایی با موتورهای جستجو، نکاتی در بهینه سازی برای موتورهای جستجو و بهتر شدن رتبه سایت‌ها در گوگــل ،‌ از عبارت مهم‌ترین موضوعات مورد تذکر در این درس است.

در مجموعه درسهای «SEO چیست؟» تلاش داریم به مخاطبان متمم یادآوری کنیم که SEO امروز بیش از آنکه مبحث تکنیکی باشد،‌ فلسفه‌ای برای نگارش و تولید محتواست.

برخی از منابع و مراجع مورد استفاده و استناد در تدوین این درس

1- MOZ

2- Search Engine Journal

3- Search Engine Land

4- SEO Chat

5- SEO Theory

6- SEO.com

7- SEO Book

8- TopRank Blog

9- WIEP.net

در پارت اول این مطلب، توضیحاتی مقدماتی اما با اهمیت در مورد SEO و بهینه سازی موتورهای جستجو بیان کردیم. در این قسمت به ارزیابی مفهوم آسان که از مهمترین مفاهیم مورد نیاز برای درک بهتر SEO (یا به شکل فارسی آن: سئو!)‌ است، می‌پردازیم: کلمات کلیدی (Keywords)

مفهوم کلمات کلیدی نیاز به تعریف ندارد. تمام می‌دانیم که موتورهای جستجو، به هر حال آدم نیستند. بلکه سیسـتم ‌های نرم‌افزاری هوشمندی هستند که نوشته‌ها کلمات را می‌خوانند با مصرف از الگوریتم‌های پیچیده تحلیل طبقه‌بندی می‌کنند و می‌کوشند به دقیق‌ترین شکل ممکن، جواب جستجو‌گران را در مورد ‌ی هر موضوعی،‌ از بین داده‌های عرضه شده انبار شده در فضای مجازی، جستجو کرده ارائه دهند.

پس هیچ چیز به اندازه‌ی کلمات، با اهمیت نیست. با وجود پیچیده شدن هوشمند شدن هر روزه‌ی موتورهای جستجو، هنوز با اهمیت است که چه کلماتی در متن زیاد تکرار شده‌اند. چنانچه در همین نوشته، کلمه‌ی «SEO» خیلی تکرار شود، موتورهای جستجو این متن را بیش از هر چیز، با SEO ارتباط خواهند دانست.

به همین ، قبل از اینکه راجع به یک موضوع، مطلبی را منتشر بکنید ، بد نیست در گوگــل جستجویی داشته باشید ببینید با هر ترکیبی از کلمات، چه مطالبی معرفی خواهند شد.

به عنوان مثال چنانچه می‌خواهید در مورد «کمپین تبلیغاتی» مطلبی بنویسید، می‌توانید در گوگــل لینک‌های صفحه اول را ببینید بخوانید تا با محتوای مورد علاقه‌ی کاربران آشنا شوید هم کلمات کلیدی مورد مصرف در آن متن‌ها را فهرست بکنید .

همین طور می‌توانید از گوگل ترند استفاده بکنید ببینید چه کلماتی بیشتر برای جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنانچه با سرویس گوگل ترند آشنا نیستید می‌توانید این نوشته متمم را تحقیق کنید.

در قدیم ، فرض بر این بود که تکرار بیشتر کلمات، می‌تواند به گوگــل وبقیه موتورهای جستجو نشان دهد که این مطلب بسیار مهم ارزشمند است. اگر چه این مسئله مدت‌هاست در الگوریتم‌ها حذف شده و تکنیک سیاه محسوب می‌شود، ولی هنوز هم افرادی هستند که در قافله‌ی موتورهای جستجو، عقب مانده‌اند. مطلب آسان هزار کلمه‌ای در مورد «مشاوره مدیریت» می‌نویسند در آن، هشتصد بار این واژه را به کار می‌برند!

مفهوم «توزیع و چگالی کلمات» یا Keyword Density به همین مسئله اشاره دارد. اینکه چند درصد کلمات متن، به کلمه ویِژگزینشه اختصاص یافته است. اگر کلمه یا عبارت، برای شما کلیدی است علاقه دارید موتورهای جستجو متن شما را در آن مورد جدی بگیرند فهرست کنند، چگالی بین ۲٪ تا ۴٪ پیشنهاد می‌شود. اما بدیهی است که این اعداد قانون دقیق معین ندارند بیشتر یک توصیه محسوب می‌شوند.

طبیعی است که کلمات کلیدی، زمانی نقش بهتری ایفا خواهند کرد که در عنوان نوشته‌ی شما بیایند. همچنین زمانی که در نخستین پاراگراف متن شما ذکر شده و چه بهتر که در نخستین عبارت ‌های آن پاراگراف بیان شده باشند.

اگر کلمه‌ی کلیدی در آدرس نوشته باشد، موتورهای جستجو نوشته شما را جدی می‌گیرند. به عبارتی اگر مطلبی در مورد SEO در متمم باشد، اقطعا لاً عنوان زیر برای گوگل جذاب‌تر خواهد بود:در اینجا انتخاب با شما است که راحتی مخاطب را در نظر داشته باشید یا رتبه‌بندی جستجو را. سایت‌های مختلف،‌ در این زمینه الگوهای مفرق ی را پیش می‌گیرند. متمم ترجیح داده است در ساختار خود، با هدف ساده‌تر کردن دسترسی مخاطب، از این امتیاز صرف نظر نماید .

مفهوم Link به نوعی با کلمات کلیدی مرتبط است و اما نیاز به توضیح خاصی ندارد. مطالبی که در وب منتشر می‌شوند، تا میزان امکان نباید یک جزیره‌ی مستقل باشند. موتورهای جستجو مطالبی را ترجیح می‌دهند که در داخل آنها، بهبقیه مطالب موجود در وب لینک داده شده باشد. اگر دقت کرده باشید،‌ تا همین نقطه از این متن، به دو متن دیگر ارجاع داده شده است.

پیشنهاد می‌شود که ترجیحاً به سایت‌ها و مطالبی لینک دهید که از لحاظ اعتبار نیز سطح شما یا بالاتر از شما باشند. این کار، شبیه کار پزشک عمومی حرفه‌ای است که برای معاینه بررسی بیشتر، مراجعه کننده را به یک کارشناس ارجاع می‌دهد. برای سنجش اعتبار سایت‌ها، وسائل های متعددی وجود دارد. به عنوان یک معیار دم دستی سریع، می توانید الکسا را مورد مصرف قرار دهید. اما رتبه‌بندی خود گـوگل هست اما به تعداد کم سطوح رتبه بندی،‌ مقایسه دقیق امکان‌پذیر نیست.

اگر با الکسا آشنایی ندارید می‌توانید این نوشته متمم در مورد الکسا را بخوانید. امیدواریم فکر نکنید که ما برای ایجاد لینک، به زور این سطر را نوشته‌ایم! همچنین ً لینکی که خواننده روی آن کلیک می نماید برای موتورهای جستجو مهم‌تر از لینکی است که خواننده از روی آن عبور می‌کند.

بحث لینک، بیشتر از این حرف‌ها به نیاز خواهد داشت. در لینک دادن بحث Relevance یا «مربوط بودن» هم با اهمیت است. گوگــل مربوط بودن را از روی کلمات کلیدی فاکتورهای زیاد دیگر می‌سنجد. پس مطمئن شوید توضیحی که در مورد لینک می‌نویسید با محتوایی که به آن ارجاع می‌دهید همخوانی داشته باشد.

در مورد کلمات کلیدی بحث‌های تخصصی زیادتری نیز وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.


معرفی برند «تیفانی اند کو»؛ ساعت های مچی


ساعت دستبندی LED اسپرت


تیفانی اند کو «Tiffany & Co» که معمولأ با نام تیفانی شناخته می‌شود، کمپانی کالای لوکس آمریکایی و چند ملیتی است که در زمینه طراحی، ساخت و فروش جواهرآلات، اعم از طلا، نقره الماس، کار می‌نماید.

این شرکت در سال ۱۸۳۷ توسط چارلز لوئیس تیفانی، به‌عنوان مرکز فروش کالاها فانتزی لوازم التحریر تاسیس شد امروزه فروشنده طیف وسیع ی از کالاها، لوازم و وسایل لوکس مانند طلا جواهر، نقره استرلینگ، چینی آلات، کریستال، نوشت افزار، عطر، ساعت، لوازم جانبی نیز برخی از کالاهای چرمی است.

جدیدترین ساعت مردانه,شیک ترین ساعت های مچی

مجموعه تیفانی یک سبک نو کشف کرد که از هنر اروپا برگرفته در آداب مذهب آن زمان ریشه داشت


آنها سبک جدید کشف کردند که برگرفته از هنر اروپا بود در آداب و مذهب آن زمان ریشه داشت. موسس جوان، از سادگی نظم موجود در طبیعت الهام گرفته بود که ثمره آن، نشان تیفانی شد. این نشان ابتدا در ظروف نقره پدیدار گشت که نخستین تولیدات شرکـت محسوب می شدند بعد ها به عنوان تامین کننده اصلی جواهرات ساعت در آمریکا درخشیدند، عرصه ای که به اصلی ترین بستر بالندگی تیفانی مبدل شد.

کارگاه نقره تیفانی اولین مدرسه طراحی در نوع خود بود و همین ویژگی باعث شد تا فرد چارلز لوئیس تیفانی ملقب به «معلم پیشرفت هنری» گردد.

بسیاری از این کالاها تحت نام تجاری تیفانی، در فروشگاه‌های تیفانی اند کو به ‌فروش می‌رسند یا از طریق تجارت مستقیم، به ‌وسیله کمپانی بصورت ارسال پستی، توزیع می‌شوند. شهرت این مجموعه ، در بازار کالاهای لوکس، بیشتر برای کالاهای بخش الماس برند تیفانی می‌باشد و محصول ویژه آن حلقه‌های نامزدی تیفانی است.

شرکت تیفانی در سال ۲۰۱۳ در فهرست فوربز جهان ی ۲۰۰۰ ارزشمند بازار سرمایه ۸٫۸ میلیارد دلار، در رتبه ۱۶۵۹ از بزرگترین شرکـت ‌های جهان قرار گرفت. دفتر مرکزی این کمپانی در شهر نیویورک قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس نیویورک معلت ه می‌شود.

در این مطلب نبرخی می اندازیم به کلکسیون ساعت های برند تیفانی. ساعت های این برند به چند دسته طبقه بندی می شوند که ما نمونه هایی از آنها را در اینجا برایتان آورده ایم.

CT60
طراحی این ساعت ها در نیویورک تهیه آن در سوئیس بوده است. این ساعت نه فقط طراحی ظریف زیبا بلکه کیفیت بالایی هم دارد. تمام استانداردهای برند تیفانی برای تهیه این مد رعایت شده پایداری آن تا حدود 100 متر زیر آب است. این ساعت ها اتوماتیک هستند تا 72 ساعت شارژ را نگه می دارند.

ساعت مردانه برند تیفانی اند کو,مدل ساعت مردانه

جدیدترین ساعت های بند چرمی, ساعت های برند تیفانی اند کو

معرفی برند تیفانی اند کو, مـدل ساعت تیفانی اند کو

شیک ترین ساعت های مچی, ترین ساعت زنانه

مدل ساعت مردانه, ترین ساعت مردانه

ساعت CT60 تیفانی اتوماتیک هستند و تا 72 ساعت شارژ را نگه می دارند


EAST WEST
این مد ساعت استیل ضد زنگ، ظرافت و در عین حال جسارت خاصی را در طراحی به کار برده و به جای فرم عمودی، فرم افقی را برگزیده است. پایداری آن در زیر آب تا 30 متر است .

ساعت های زنانه مردانه, جدید ترین ساعت های بند چرمی

ساعت های برند تیفانی اند کو, معرفی برند تیفانی اند کو

مدل ساعت مردانه,معرفی برند تیفانی اند کو

ساعت EAST WEST تیفانی استیل ضد زنگ، پایداری آن در زیر آب تا 30 متر است


COCKTAIL
برای طراحی این مـدل ساعت از الماس های بسیاری مصرف شده است و طراحی آن به گونه ای است که هیچ وقت از مد نمی افتد. طلای به کار رفته در این مدل لوکس 18 عیار است و تا 30 متر زیر آب هم پایداری دارد.

مد ساعت مردانه,معرفی برند تیفانی اند کو

جدیدترین ساعت مردانه,شیک ترین ساعت های مچی

ساعت مردانه برند تیفانی اند کو,مـدل ساعت مردانه

جدیدترین ساعت های بند چرمی, ساعت های برند تیفانی اند کو

در طراحی ساعت COCKTAIL از الماس های بسیاری مصرف شده است


The Atlas
این مد ساعت را می توانید نیز با بند چرم و هم با بند استیل ضد زنگ آن خریداری بکنید . پایداری آن در زیر آب هم تا 50 متر است.


دقت کردید از وقتی لپ تاپ ها آمده اند چقدر زندگی آسان تر شده حداقل از این تمام سیم کشی که رایانه های خانگی دارد آسان شدیم فقط یک سیم شارژر دارد که به آن وصل می شود. در حال حاضر نسل ماوس ها کیبورد هایی وارد بازار شده که بدون سیم (Wireless) هستند و به راحتی نیز قابل استفاده و قابل حمل و نقل می باشند برد بیشتری هم دارند.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه

خدمات شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ

اگر شما همواره مسافرت می روید و مجبورید که تمام جا از لپ تاپتان مصرف بکنید ، ماوس بی سیم (Wireless) بهترین وسیله ی جانبی است. من در این مقاله به شما می گویم که چطور ی ماوس بی سیم را به لپ تاپتان وصل بکنید .
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
تکنولوژی روز به روز پیشرفت می نماید ، وسایل جانبی رایانه را طوری می سازند که بدون سیم کار کنند. بهترین وسیله برای افرادی که همواره مسافرت می کنند از لپ تاپ مصرف می کنند ماوس بی سیم است. اما از این ماوس برای رایانه های رومیزی استفاده می شود که به شما یاری می نماید که همواره میزتان بدون سیم و مرتب باشد. ماوس بی سیم نیز مثل بقیه وسایل بدون سیم کار می نماید ، سیگنال های فرکانس رادیویی را به دستگاه فرستنده گیرنده می فرستد می گیرد.

بخش هایی از یک ماوس بی سیم (Wireless)
وصل کردن یک ماوس بی سیم به لپ تاپ در نگاه اول ممکن است بسیار پیچیده به نظر برسد، ولی بسیار آسان است. بخش هایی مثل فرستنده گیرنده دارد. دستگاه فرستنده در داخل ماوس قرار دارد و قابل مشاهده نیست. دستگاه گیرنده در شکل های مختلف ی وجود دارد برخی ها بسیار کوچک هستند و مثل قلم اند. در اکثر بسته های ماوس بی سیم CD وجود دارد که برنامه هایی دارد که به سیستم علت کمک می نماید تا ماوس را بشناسد.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ

چگونگی اتصال یک ماوس بی سیم (Wireless) به لپ تاپ
بسته را باز بکنید و باتری ها را داخل ماوس قرار دهید. دقت بکنید که باتری ها قطعا سر جایشان قرار بگیرند. اکنون ، شما باید دستگاه فرستنده و گیرنده را از بسته پیدا بکنید که اکثرا شبیه قلم یا حتی USB در مدل های ماوس است. دستگاه فرستنده و گیرنده را در port خالی USB قرار دهید، بعد دکمه ی "ON" که روی آن قرار دارد را پیدا بکنید . دکمه ی "ON" روی ماوس بسیار کوچک است باید مطمئن بشویم که قطعا روشن است. شما باید هر دو دستگاه ماوس فرستنده و گیرنده را فعال بکنید . دکمه ی "ON" هر دو وسیله را فشار دهید و سیستم تان را restart بکنید .
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
چنانچه بسته CD داشت، CD را در دستگاه قرار دهید برنامه هایش را روی رایانه نصب بکنید . برنامه ها بین ماوس، دستگاه فرستنده و گیرنده و سیستم علت رابطه برقرار می نماید . بعد از این که CD را در دستگاه گذاشتید شما را آموزش ی می نماید که برنامه را چگونه Install بکنید . بعد از اینکه برنامه ها Install شد سیستم را restart بکنید . ماوس زمان ی کار می نماید دستگاه فرستنده و گیرنده را به طور اتوماتیک پیدا می نماید . نباید فاصله ی بین دستگاه و ماوس بیشتر از 9 قدم باشد. این فاصله ی نرمال یک ماوس بی سیم است. اما نسل نو ماوس های بی سیم با تکنولوژی 2.4 گیگا هرتز وارد بازار شده که فاصله اش 30 قدم پا است.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
چنانچه شما رفیق دارید که از سیم های اضافی متصل به رایانه آسان شوید، بسته ی ترکیبی ماوس کیبورد را خریداری بکنید . چنانچه نگران کمبود port های USB برای اتصال وسایل جانبی هستید می توانید از USB external استفاده بکنید . این ماوس ها برای حمل نقل آسان تر هستند و کوچک تر از نوع معمولی است .


چند سوالی که بانوان خجالت می‌کشند بپرسند!

ترمیم واژن بعد زایمان
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
شاید شما هم بارها پیش پزشک بانوان رفته باشید اما انتها سر بدون آنکه مسائل ی که در ذهنتان بود را بپرسید، از مطب بیرون آمده باشید.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
به نقل از سلامت نیوز خانم‌های بسیاری پرسشها فراوانی در رابطه با دستگاه تناسلی خود دارند که قصد داریم در اینجا به برخی از آنها بپردازیم.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

چرا ترشحات واژن گاهی بدبو می‌شود؟

بدبو شدن ترشحات واژن به دلیل قارچی شدن محیط داخل واژن است.عوامل فراوانی می‌توانند سبب افزایش قارچ‌ها در واژن شوند که به عنوان مثال میتوان به مسائل زیر اشاره کرد:

1- پوشیدن لباس ‌های زیر تنگ پلاستیکی که از عبور هوا جلوگیری ‌کند میتواند سبب افزایش قارچها در واژن شود.

2- مصرف از ژل صابون واژینال که سبب به هم ریختن ph محیط شود.

3- مسائل هورمونی در زمان قاعدگی، بارداری یا یائسگی

4- برخی بیماری‌ها نظیر دیابت یا استفاده برخی داروها مثل آنتی‌بیوتیک‌ها.


بهترین کار برای پیشگیری از قارچی شدن واژن تعویض مرتب لبـاس ‌های زیر و نوار بهداشتی در زمان سیکل ماهیانه است.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

آیا شستن واژن بعد از برقراری رابطه جنسی ضروری است؟

برای پیشگیری از ظهور عفو نت‌های ادراری توصیه می‌شود بعد از اتمام رابطه جنسی خانم‌ها نیز توالت بروند از صابون ملایم ژل ویژه شستشو استفاده کنند. شستن داخل واژن بی‌فایده است و توصیه نمی‌شود.خارش واژن,ارتباط دهانی با مقعد, رابطه جنسی دهانی, انواع کاندوم دخترانه ,خارش واژن,رابطه مقعدیبرای چه برخی خانم‌ها در حین رابطه جنسی درد دارند؟


دلیل درد طی رابطه جنسی، خشکی واژن است یا عفو نت واژن. که در صورت اول مساله به کمک مصرف از ژل ویژه حل می‌شود و در مورد دوم باید به کارشناس بانوان مراجعه کرد.یکی دیگر از دلایل درد که اما زیاد نادر است یک نوع ناراحتی روانی به نام واژینیسم است که در آن فرد از خود، بدن و جنس‌اش ناراحت و ناراضی است.


در 5 تا 10 درصد بانوان نیز آندرومتریوز یا مشکلات رحمی دلیل دردهای عمیق است که به هر حال باید جهت اصلاح آن به پزشک زنان مراجعه کرد.


آیا زایمان واژن را خراب می‌کند؟

زایمان ممکن است کمی به فرج به دلیل برشی که حین زایمان در اپیزیوتومی داده می‌شود، آسیب برساند. به محض اتمام زایمان، ماهیچه‌ها بافت‌های رحم و واژن مجددا جمع می‌شوند اما تمام چیز به نوع بافت و سن مادر بستگی دارد.


آیا امکان دارد به سرطان واژن دچار شویم؟

بله.اما این نوع سرطان ( سرطان واژن ) زیاد نادر است در عوض سرطان دهانه رحم زیاد شایع است به همین دلیل توصیه می‌شود جهت کاهش اقطعا ل ابتلا تمام خانم‌ها از 20 سالگی و قبل از 23 سالگی واکسن پاپیلوما ویروس آدم ی را بزنند به طور مرتب جهت معاینه پیش پزشک زنان بروند.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

افتادگی رحم یعنی چه؟

گاهی اوقات به دلیل مشکلات ی که جهت ماهیچه‌ها رباط‌های پرینه به وجود می‌آید رحم، مثانه رکتوم دچار افتادگی می‌شوند. تقریبا 15 درصد زنان با این مساله روبه‌رویند و اکثرا نیز در سن یائسگی به آن دچار می‌شوند. بارداری، زایمان طولانی و سخت، درشتی نوزاد و دوقلوزایی از عبارت دلایل افتادگی رحم است ولی این ناراحتی گاهی در زنان که وزن نرمال دارند تنها یک بار زاییده‌اند نیز دیده می‌شود. در واقع جنس بافت‌ها در این میان بسیار با اهمیت است. در صورتی که خانم مبتلا در حین رابطه جنسی حس ناراحتی نماید یا خود بخواهد، به یاری عمل جراحی می‌توان مساله را برطرف کرد.


مقاربت از راه دهان آیا تهدید ناک است؟

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که رابطه جنسی دهانی کاملا بی تهدید نیست، هم برای فاعل هم برای مفعول امکان انتقال STD وجود دارد.

STD = Sexually Transmitted Diseases = بیماریهای جنسی سرایتی


- چه بیماریهای جنسی (STD) از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل می شود؟

شایعترین بیماری جنسی منتقله از طریق رابطه جنسی دهانی، هرپس است (Herpes Simplex Virus = HSV)


هرپس دو نوع کلی دارد:

HSV-1 که منجر به دانه هایی در اطراف دهان می شود (تاول تبخالی) درحالیکه HSV-2 منجر به زخمهای تناسلی می گردد

- HPV که مخفف Human Papilloma Virus است هم ممکن است از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل شود منجر به زگیلهایی در اطراف یا داخل دهان گردد.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

معین شده است که گنوره (Gonorrhea) هم میتواند از فرد آلوده در طی رابطه جنسی دهانی به شخص مقابل منتقل گردد و پس عفو نت از گلوی آن فرد به ناحیه تناسلی افراد بعدی منتقل شود. بدن بطور طبیعی در طی 3 ماه میتواند باکتریهای گنوره در گلو را از بین ببرد ولی عفو نت ناحیه تناسلی نیاز به اصلاح آنتی بیوتیکی دارد.


امکان انتقال کلامیدیا (Chlamydia) هم از طریق رابطه جنسی دهانی وجود دارد، اگرچه کمتر رخ میدهد. کلامیدیا و گنوره منجر به زخم گلو می شوند (Sore throat). خیلی از افراد ممکن است آلوده به این میکروب باشند ولی بدون علامت بوده و از آن آگاه نباشند.


- سیفلیس (Syphilis) در شرایط ویِژگزینشه امکان انتقال در طی رابطه جنسی دهانی را دارد آن در صورتی است که دهان در ارتباط با زخم باز راش پوستی عفو نی قرار گیرد.

اقطعا ل انتقال عفو نتهای دستگاه گوارشی انگلها درصورت ارتباط دهان با مقعد وجود دارد.

-هپاتیت A ویروسی است که در مدفوع فرد آلوده وجود دارد در طی ارتباط دهانی-مقعدی امکان انتقال دارد.

-هپاتیت B بطور کلی در خون است و فقط درصورتیکه در ارتباط رابطه جنسی دهانی ، خونی وجود داشته باشد منتقل می شود.


- آیا HIV از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل میگردد؟

انتقال HIV در طی رابطه جنسی دهانی برای هر دو فرد فاعل و مفعول با اقطعا ل کم (Small risk) وجود دارد.اقطعا ل انتقال از فرد مفعول HIV مثبت به فاعل سالم در صورتی امکانپذیر است که فاعل در ارتباط با ترشحات جنسی (مایع منی ترشحات واژن) خون (خون عادت ماهیانه زخمی در ناحیه تناسلی مقعدی) مفعول به بریدگی-زخم جراحت یا منطقه ملتهبی در دهان یا گلوی فرد فاعل برسد.


پوشش دهان گلو در مساوی عفو نتهای ویروسی (شبیه HIV) بسیار مقاوم است چنانچه فرد سالم باشد امکان انتقال محتمل نیست.

بعلاوه امکان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل سالم، در طی رابطه جنسی دهانی، خیلی کم است دلیل آن این است که میزان HIV موجود در بزاق دهان بسیار بسیار کم است به اندازه ای نیست که منجر به آلودگی شخص مقابل گردد. تنها تهدید در این حالت ممکن است بخاطر وجود زخم خونریزی دهنده یا لثه خونریزی دهنده در فرد HIV مثبت باشد که خون را به مخاط دستگاه تناسلی مقعدی یا زخم جراحتی که ممکن است شخص سالم مقابل داشته باشد، منتقل نماید (هپاتیت C از این طریق منتقل میگردد)


ریسک انتقال HIV از فرد آلوده از طریق رابطه جنسی دهانی زیاد کمتر از ریسک آن در طی Anal یا Vaginal است.

تعیین دقیق میزان ریسک انتقال HIV در نتیجه رابطه جنسی دهانی بسیار مساله است چراکه اکثر افرادی که رابطه جنسی دارند تنها منحصر به رابطه جنسی دهانی نمی شود و فرمهای دیگر رابطه جنسی (آنال یا واژینال) را هم حاوی می شود بناجهت ن تعیین اینکه انتقال HIV از طریق رابطه جنسی دهانی بوده یا فرمهای دیگر رابطه جنسی، بسیار مساله است.


نهایتا اینکه عوامل متعددی ریسک انتقال HIV از طریق رابطه جنسی دهانی را افزایش می دهند من عبارت زخمها و جراحات دهانی- خونریزی لثه-زخمهای تناسلی- سوراخ کردن دهان (oral piercing) و همزمان دیگر بیماریهای جنسی.


تهدید انتقال ویروس در ارتباط دهانی با پنیس ( آلت تولید مثل مردانه)

تهدید بالقوه:در ارتباط دهانی با آلت مردانه به شکل نظری تهدید انتقال برای شریکی که ارتباط دهانی را انجام می دهد (کسی که آلت را با دهان تحریک می نماید ) وجود دارد. بدلیل اینکه آلودگی از طریق ترشحات پیش ازمنی و منی به دهان راه پیدا می نماید .

برای شخصی که آلت وی بوسیله دهان شریک جنسی اش تحریک می شود نیز، از نظر نظری تهدید انتقال آلودگی وجود دارد به دلیل آن که آلودگی مستقیماً از ترشحات دهان بوسیله خراش، بریدگی روی پنیس همچنین از طریق منی با خون ارتباط پیدا می نماید .
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

تهدید مستند:

اما میزان تهدید به مراتب بسیار کمتر از تهدید ارتباط جنسی مقعدی و واژینال است.همچنین ً ویروس اچ. آی. وی. می تواند به شخص دریافت کننده انتقال پیدا نماید حتی در مواقعی که انزال صورت نگرفته مایع منی خارج نشده باشد.
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن
ترمیم واژن,ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی,ترمیم واژن بعد زایمان,ترمیم واژن زنان,ترمیم واژن زن

تهدید انتقال ویروس در ارتباط دهانی با واژن (عضو جنسی زنانه )

تهدید بالقوه:

در ارتباط دهانی با عضو جنسی دخترانه به شکل نظری تهدید انتقال برای شریکی که ارتباط دهانی را انجام می دهد (کسی که واژن را با دهان خود تحریک می نماید ) وجود دارد. بدلیل اینکه مایعات مهبلی آلوده و خون واژن آلوده می تواند به داخل دهان راه پیدا می نماید . (این مسئله محدود به خون زمان قاعدگی نمی شود.)

برای خانمی که عضو جنسی وی بوسیله دهان شریک جنسی اش تحریک می شود نیز، تهدید انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ویروس و یا خون آلوده ازمایعات دهان و به واژن زخم های مهبلی و یا دیواره واژن ارتباط پیدا نماید .

تهدید مستند:

میزان تهدید انتقال اچ. آی. وی. در این مورد نیز به مراتب بسیار کمتر از تهدید انتقال ویروس از طریق ارتباط جنسی مقعدی و واژینال است. در هر صورت در چندین مورد گزارش شده از انتقال ویروس ازطریق دهان، بیشتر ارتباط دهانی با واژینال گزارش شده است.


تهدید انتقال ویروس در ارتباط دهانی با مقعد

تهدید بالقوه:

در تحریک دهانی مقعد نیز به شکل نظری تهدید انتقال برای شریکی که ارتباط دهانی را انجام می دهد (کسی که مقعد را با دهان خود تحریک می نماید ) وجود دارد. بدلیل اینکه این عضو در معرض خون آلوده قرار دارد که از ضایعات، ترشحات خونی که بر تاثیر برش، زخم یا خراش در اطراف مقعد پدید می آید به داخل دهان راه پیدا می نماید .

برای شریک جنسی که مقعد وی بوسیله دهان دیگری تحریک می شود نیز، تهدید انتقال آلودگی وجود دارد، چنانچه ویروس یا خون آلوده ازمایعات دهان با مقعد ارتباط پیدا نماید .

تهدید مستند:

مسائل ی مستدل ومستند از انتقال بوسیله ارتباط دهانی با مقعد ثبت شده است.
آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic