گروه تروریستی داعش همچنین به افراد اجازه می‌دهد برای دریافت حقوق به مدت ۲۰ روز از موصل خارج شوند، البته به شرط آنکه خودرو و یا منزلشان را گرو بگذارند و در صورت طولانی شدن این مدت، اموال آنان مصادره می شود. گروه تروریستی داعش برای جلوگیری از خروج اهالی شهر موصل، قوانین جدیدی را به آنان تحمیل کرده است… داعش یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد، داعش از هر راهی تلاش می کند مانع از خروج مردم از شهر موصل شود.این منبع به شبکه سومریه نیوز گفت، اهالی موصل حتی برای سفر درمانی مجبور هستند از کمیته پزشکی مورد تأیید داعش، مجوز بگیرند و این دوره درمانی نیز فقط ۲۰ تا ۳۰ روز است.همچنین فرد بیمار برای خروج از موصل فقط یک همراه می تواند داشته باشد. گروه تروریستی داعش همچنین به افراد اجازه می‌دهد برای دریافت حقوق به مدت ۲۰

گروه تروریستی داعش برای جلوگیری از خروج اهالی شهر موصل، قوانین جدیدی را به آنان تحمیل کرده است…

قوانین جدید داعش برای جلوگیری از خروج ساکنان موصل

داعش

یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد، داعش از هر راهی تلاش می کند مانع از خروج مردم از شهر موصل شود.این منبع به شبکه سومریه نیوز گفت، اهالی موصل حتی برای سفر درمانی مجبور هستند از کمیته پزشکی مورد تأیید داعش، مجوز بگیرند و این دوره درمانی نیز فقط ۲۰ تا ۳۰ روز است.همچنین فرد بیمار برای خروج از موصل فقط یک همراه می تواند داشته باشد.

گروه تروریستی داعش همچنین به افراد اجازه می‌دهد برای دریافت حقوق به مدت ۲۰ روز از موصل خارج شوند، البته به شرط آنکه خودرو و یا منزلشان را گرو بگذارند و در صورت طولانی شدن این مدت، اموال آنان مصادره می شود.

داعش هفته قبل به اهالی موصل هشدار داد که در صورت خروج از این شهر مرتد به شمار خواهند آمد و همه اموال آنان مصادره خواهد شد.
بیشتر مناطق استان نینوا از ژوئیه ۲۰۱۴ تحت کنترل عناصر داعش قرار دارد.

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

منبع: العالم