بازاریابی تلفنی یکی از مسائل بسیار با اهمیت در خوب یت یک کسب‌و‌کار است. چنانچه به بازاریابی تلفنی می‌پردازید یا کارمندانی دارید که این کار را انجام می‌دهند، مطمئن شوید مراحل این برگه تقلب را رعایت می‌کنید. با رعایت این مسائل فروش بسیار زیادتری خواهید داشت.


فروشگاه

۱. آیا قبل از ارتباط اطلاعات کافی در مورد مخاطب جمع‌آوری کرده ‌اید؟ شما می‌توانید به کمک اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، کاتالوگ و بروشور یک شرکـت یا … در مورد مخاطب اطلاعات کافی کسب بکنید .

۲. به محض ارتباط آیا می‌پرسید: الان فرصت مناسبی برای حرف است یا خیر؟ هیچ وقت نگذارید مخاطب بگوید کار دارم بعدا ارتباط بگیرید. قبل از آن خودتان مجوز بگیرید. چنانچه مخاطب فرصت نداشت از او بپرسید چه زمانی برای ارتباط مناسب است.

۳. یخ شکنی انجام دهید. عبارات ی بگویید تا نشان دهد شما مثل هزاران فروشنده دیگر نیستید که تنها به فکر فروش سود خودشان می باشند . ممکن است بهترین یخ‌شکنی دادن اطلاعات در مورد طرف مقابل است. برای مثال بگویید: دیروز سایتتان را نگاه می‌کردم و دیدم که …

۴. به اندازه کافی معاینه می‌کنید؟ مساله بسیاری از بازاریابان آن است که بدون کسب اطلاعات کافی به معرفی محصول یا خدمت می پردازند. منظور از معاینه سوال کردن پرسشها مناسب و کافی است تا بتوان پیشنهاد مناسبی ارائه داد.

۵. آیا بعد از معاینه جواب‌های مشتری را برای خودش تکرار می‌کنید؟ این کار باعث می‌شود مخاطب به شما اعتماد نماید ، چون مطمئن می‌شود دقیقا شرایطش را درک کرده ‌اید.

۶. قانون سه عبارت را رعایت می‌کنید؟ تا میزان ممکن سعی بکنید هیچ وقت بیشتر از سه عبارت متوالی حرف نکنید. بعد از سه عبارت قطعا ادامه حرف را به مشتری واگذار بکنید . اگر مشتری چیزی نمی‌گوید یک پرسش بپرسید. برای مثال بگویید: به توضیح نیاز دارید یا ادامه بدهم.

۷. آیا وهله تجویز را به بهتر ی انجام می‌دهید؟ در وهله تجویز باید به مشتری اقطعا لی چند مورد پیشنهاد بدهیم. سعی بکنید کمترین گزینه‌های ممکن را پیشنهاد بدهید از گران‌ترین مورد شروع کنید.

۸. اگر مشتری در خرید مصمم نیست، پیشنهاد ویژه‌ای ارائه می‌دهید؟ به مشتری یک مزیت ویِژگزینشه بدهید که با یک محدودیت همراه است! برای مثال بگویید: با این خرید یک هدیه هم می‌گیرید، به شرطی که تا چهارشنبه ساعت ۴ بعدازظهر خریدتان قطعی شود.

۹. آیا قبل از پایان زمان پیشنهاد مخصوص این مساله را به مشتری یادآوری می‌کنید؟ با رسانه‌ای مثل پیام کوتاه به مشتری یادآوری بکنید که مهلت توصیه مخصوص شما در حال اتمام است.

۱۰. چنانچه مشتری تا انتها مهلت توصیه مخصوص خرید نکرد با او ارتباط بگیرید بگویید از تمام افرادی که نمی‌خرند نظرسنجی می‌کنیم. دلیل نخریدن شما چه بود؟ گاهی از افراد در این وهله خرید می‌کنند. چنانچه هم نخریدند به شما کمک می‌کنند فروش‌های بعدی را خوب انجام دهید.

۱۱. چنانچه مشتری خرید کرد، چند روز بعد برای تشکر با او ارتباط بگیرید. همچنین مطمئن شوید تمام چیز به بهتر ی پیش رفته است و از خریدش راضی است.

۱۲. اگر مشتری خرید نکرد آیا با او ارتباط می‌گیرید تا افراد دیگر را به شما معرفی نماید ؟ اکثرا ٌ افرادی که نمی‌خرند مشکلشان نارضایتی از شما نیست. ممکن است آن‌ها به راحتی شخص یا افراد دیگری را به شما معرفی کنند که می‌توانند بازاریابی را بر آن‌ها متمرکز بکنید .
فروشگاه ساز