- — — —- —– —— —– —- — — - جدیدترین اس ام اس های غمگین با موضوع بغض فروردین 94       دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض … و آرزوهای ترک خورده - — — —- —– —— —– —- — — - موهایـم وحشیانـه شانه ات میبوسید! مشتـی حرف از غـروب های مـقصـر این جـدایـی به قلبت میپاشدم اشـکهای مزاحم ترمز لبانم میکشد…بغض ها نـزدیکتر میشود توبا انگشت اشاره ضربه ای به پیشانی بانو میزدی سـکــوت پــایـان این سیاه

جدیدترین اس ام اس های غمگین با موضوع بغض فروردین 94

جدیدترین اس ام اس های غمگین با موضوع بغض فروردین 94

 

 

 

دلتنگی ، پیچیده نیست …

یک دل … یک آسمان … یک بغض … و آرزوهای ترک خورده

- — — —- —– —— —– —- — — -

موهایـم وحشیانـه شانه ات میبوسید!

مشتـی حرف از غـروب های مـقصـر این جـدایـی به قلبت میپاشدم

اشـکهای مزاحم ترمز لبانم میکشد…بغض ها نـزدیکتر میشود

توبا انگشت اشاره ضربه ای به پیشانی بانو

میزدی

سـکــوت

پــایـان این سیاه لشکر احساس است!

- — — —- —– —— —– —- — — -

حس الانم!

⌛ بے ﺣـﻮﺻﻠـگــے ﯾﻌﻨـے:

هـﺪﻓﻮڹ •••

ﻗﻔــ��ـــﻞِ ﺭﻭ ﯾـــہ ﻣــــﻮﺯﯾــ��ـــڪ •••

[⏪][◀][■][▶][►►]

ﻏــﺮﻕ ﺗو ﺩﻧیﺎےِ ﻣﺠــ��ــﺎﺯے •••

بغض کردڹ وسط خنـツــده •••

ﯾﻌنے یڪے ﺑپﺮﺳـــہ •••

دردت چیہ بگے:

نمیدونم و لبخنـد بزنے…

- — — —- —– —— —– —- — — -

یه اتاق تاریک…

یه اهنگ غمگین…

یه دنیا بغض…

یه گریه از ته دل و اشکای رو صورتم…

- — — —- —– —— —– —- — — -

ساکتم!

چون:

یک بغض سنگی تمام تار های گلویم را به راحتی قطع کرده!

حالا فقط منم و حنجره ای که فریادش سکوت است…

- — — —- —– —— —– —- — — -

از بغض خفه شدن را چگونه مینویسند؟!

بگو!!

برایم دیکته کن…

راستی میدانی بغض چیست؟!

خفه شدن را تجربه کردی؟!

چه توقعاتی دارد دل من…!

- — — —- —– —— —– —- — — -

یک نفر را می خواهم

محکم بزند در گوشم

بی هیچ دلیلی…

فقط بشکند این بغض لعنتی…

- — — —- —– —— —– —- — — -

به خدا نامردیه چند تا بغض و یک گلو…

- — — —- —– —— —– —- — — -

میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟

آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم

- — — —- —– —— —– —- — — -

تشنه ات که می شوم سرمی کشم دلتنگی ات را…
بغض بالا می آورم!!!

- — — —- —– —— —– —- — — -

چشمانم را بیخیال

این روز ها هوای حرف هایم هم ابریست…

از بغض می لرزد

- — — —- —– —— —– —- — — -

چه سکوت مظلومانه ایست: بغض!

- — — —- —– —— —– —- — — -

کنج گلویم قبرستانیست …

پر از احساساتی که زنده به گور شده اند!

قبرستانی به نام بغض…

- — — —- —– —— —– —- — — -

وقتی بغض میکُنی

وقتی دآغونی

وقتی دلِت شکسته

دقیقا همین وقتآ

انقدر ح رف دآری ک ه فقط میتونی بگی:….

بیخیآل

- — — —- —– —— —– —- — — -

مرد بغض نمی کند…

مرد گریه نمی کند…

مرد نمی شکند…

فقط سیگاری روشن میکند و آرام و بی صدا لابلای دود و شعر میمیرد…

- — — —- —– —— —– —- — — -

خدایا

بت بود بت شکن فرستادی

من پر از بغضم بغض شکن هم داری ؟

- — — —- —– —— —– —- — — -

حــوا که بغض کند…

حتــی خـدا هم سیبــ 

بیــاورد…

چیـزی جز {آغـوش آدم}…

آرامــشـ نمی کند

- — — —- —– —— —– —- — — -

رفتنـــت ..゜

نبودنت !

نــ ـ ــآمردیــت ,

نـﮧ اذیتـم کردُ نـﮧ حتـﮯ , ثآنیـه اﮮ , برآم سوآل شد !

فقـــــط ..

یـڪ بغض خفـه ام میکنــد ..

چگونـﮧ نگآهــت کرد ؟؟

ڪـﮧ مرآ تنهــآ گذآشتـﮯ …

- — — —- —– —— —– —- — — -

سکوت میکنم

بغض هایم سربسته بمانند

گاهی

سبک نشوم

سنگین ترم

- — — —- —– —— —– —- — — -

یــک عــــالمـه بغض . . .

یــک دنیـــا حــرف . . .

یـــک دلِ شکـــستـــه . . .

و بــی نـــهایت خــــاطره . . .

کــــافیست بـــرایِ جـــوان مـــرگ شدن . .

- — — —- —– —— —– —- — — -

برایــــــــــــــــم از بــــــازار…

یک بــــغض خـــوب بخــــر!!!

ایـــن بغضــــــــی که مـــن دارم…

هـــــر روز میشکــــــــــــند…

- — — —- —– —— —– —- — — -

تیک تاک تیک تاک

صدای ساعتی که هنگ کرده…

گلویی که بغض کرده..

اتاقی که غم داره…

ادمی که درد داره…

یه بدنه سرد داره…

اشکای گرم داره…

خستگی تن داره…

از همه فرت داره…

هییییسسسسس…

بازم یه سکوت مبهم داره…

- — — —- —– —— —– —- — — -

ایستـاده و لبخــــند زنـــان !

پـایـش را رویِ گلـویـــم فـشار میـدهـد ..

بــــــغـــض!

- — — —- —– —— —– —- — — -

بعضی {حرفا}

فقط باید × مچاله × بشن ؛

• بغض • بشن؛

بعدش اگه زورشو داشتی ° قورت ° داده بشن…

اگه نداشته باشی؛

‘خودت’ × مچاله × میشی…

√آره√

- — — —- —– —— —– —- — — -

لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …

- — — —- —– —— —– —- — — -

سال هاست دود سیگار پلمپ کرده بغض گلویم را….

- — — —- —– —— —– —- — — -

“بـغـض” از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود،

ایـهـالـنّـاس دل را لـگـد نـکـنـیـد!!

- — — —- —– —— —– —- — — -

اتوبان ها چه می فهمند از اندوه آدمی تنها

در حجم یک ماشین….

که فشار پایش روی پدال گاز

بستگی به شدت بـــغـــض گلویش دارد !!!!!….

- — — —- —– —— —– —- — — -

دیوانه ام می کنند!

مسئله هایی که در ذهنم به جای اینکه حل شده باشند

ته نشین شده اند و از چشمانم میریزند بیرون …

- — — —- —– —— —– —- — — -

انگشتانم را فرو می برم در چشمانم …

این سد اگر فرو بریزد ، دنیا را آب خواهد برد …

 

 

منبع:لایف اس ام اس

 

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/